מי יכולים לברך את ברכת האירוסין? | טופס הרשמה לשיעור של הרב לינזר

צוות חופות / 27.03.24