מבית השגחה פרטית

בירור מעמד אישי

מערך ‘חופות’ מתחייב לפעול באופן אחראי ולתת מענה ראוי לסוגיות הנלוות לחתונה מחוץ לרבנות.
בהתאם, כל הזוגות שמתחתנים דרכנו מודעים לכך שמטעמי שקיפות ובכדי למנוע ביגמיה, ניתן באמצעות טופס זה להגיש שאילתות לגבי הסטטוס האישי שלהם. מנגד, אנו מתחייבים לשמור על צנעת הפרט של הזוגות, ולא להעביר לאף גורם שלישי מידע שאינו רלוונטי.

פרטי המבקש/ת

ארצה לשלוח שאילתא לגבי