"בירור יהדות" לדוד המלך? לשיטתו של הממסד הרבני, תלוי את מי שואלים

הרב אהרון ליבוביץ / 24.05.23

שאלת ההגדרה “מיהו יהודי” היא אחת משאלות היסוד ביהדות. סוגיית החברות ב”עם הסגולה”, גבולות הגזרה שלו והגדרות השיוך אליו, היא נושא שהיה שנוי במחלוקת גם בעבר,  והיא רק הולכת ומחריפה במרוצת השנים לנוכח המציאות המשתנה שמאתגרת אותה.