האם מותר להתחתן בספירת העומר?

הרב קלמן פסח (צ'אק) דוידסון / 04.05.23

מדוע נמנעים מלהתחתן מפסח ועד שבועות? הרב צ׳אק דוידסון בהסבר הלכתי שסופו תקווה ואופטימיות