האם בעתיד נוכל להתחתן בספירת העומר?

הרב קלמן פסח (צ'אק) דוידסון / 04.05.23

האם בעתיד נוכל להתחתן בספירת העומר?


רבים נוהגים מנהגי אבלות במהלך ימי ספירת העומר, כאשר האיסור המוכר מכולם הוא האיסור להינשא בימים אלה. עם זאת, אם נכנסים לעובי הקורה, נראה כי המצב בפועל מורכב מבחינה הלכתית. 

ולכל מרימי הגבה – להלן ההסבר והסיבה מדוע אנו מתירים במקרים מסוימים להינשא גם בעיצומם של ימי העומר, וזאת על פי ההלכה. האם בעתיד נוכל להתחתן בספירת העומר?


רבים נוהגים מנהגי אבלות במהלך ימי ספירת העומר, כאשר האיסור המוכר מכולם הוא האיסור להינשא בימים אלה. עם זאת, אם נכנסים לעובי הקורה, נראה כי המצב בפועל מורכב מבחינה הלכתית. 

ולכל מרימי הגבה – להלן ההסבר והסיבה מדוע אנו מתירים במקרים מסוימים להינשא גם בעיצומם של ימי העומר, וזאת על פי ההלכה.