חתונה שוויונית וגם הלכתית - הכיצד?

הר׳ בתיה רוזן גולדברג והר׳ צ׳אק דוידסון / 08.05.24

כיצד ניתן לבנות טקס חופה מסורתי והלכתי, מבלי לוותר על השוויון, ואפילו להיפך? הר׳ בתיה רוזן-גולדברג והר׳ צ׳אק דוידסון ישבו יחד כדי לפרוס את האפשרויות השונות כדי שתוכלו לבחור ולתת ביטוי למה שחשוב לכם, גם תחת החופה